DELA

Sjöfartsstödet i siffror

Vi har i ledare i bladen fått två diametrala uppfattningar om sjöfartsstödet och den åländska förmågan att bära detsamma. En analys behövs och nedan ett försök.
Finska staten har i enlighet med EUregler beslutat stöda sjöfartens möjligheter verka med finländsk besättning. Stödet betalas av staten till rederierna utan avdrag i överföringen av pengar till Åland som sker via avräkningsbeloppet och flitpengen. Överföringen motsvarar i stort de åländska skatteintäkterna. Med eget åländskt ansvar för skatt och sjöfartsstöd innebär det att den åländska intäkten minskar med sjöfartsstödet.
Sjöfartsstödet är återbäring av sociala avgifter där statsskatten är bara en liten del, huvudpunkterna varierar men är ungefär följande om totala stödet är 40 M€:
-statsskatter 6 M€
-kommunalskatter 10 M€
-pensionspremier 12 M€
-sociala avgifter & försäkringar 12 M€ –

Till det skall läggas att utöver sjöfartsstödet betalar staten 1/3 av pensionspremierna för sjömännen, storleksordningen är c:a 12 M€ årligen, alltså stöds sjöfararna med c:a 52 M€ årligen, utan avdrag från de åländska pengarna. Tar Åland över och vi vill ha ett sjöfartsstöd så skall stödet dras från de åländska skatterna/intäkterna.
Att hävda att det är fråga om uteblivna intäkter och alltså ingen kostnad är ju totalt fel. Till exempel en familjs intäkter består i normalfallet av löner. Att få familjen att tro att det inte kostar dem något att bli av med lönen är en smula svårsålt. Att bli av med lönen innebär ju exakt detsamma som att familjen får en ny utgift som är lika stor som lönen.

Min uppfattning är att vi borde ta till oss att det är Finland som gör en beställning till våra rederier att hålla i gång landets sjöfart och att det betyder många åländska arbetsplatser och en hel del skatteintäkter till våra kommuner. Det här är uppgift för nationalstaten, inte för ett enskilt landskap.
Det är en annan sak om vi utgår från att den åländska ekonomin mår bättre av en rederinäring med utländska besättningar som inte behöver sjöfartsstöd. Den uppfattningen delar inte jag i dagsläget.
Lennart Isaksson, M