DELA

Sjöfartsstödet; en seglivad gammal myt

Det verkar som Lennart Isaksson (LI) i sin insändare den 20.9 liksom Nina Fellman i sin ledare i NÅ den 12 .9 rör ihop fakta kring det så kallade sjöfartsstödet.
Det finska stödsystemet för sjöfarten fungerar så att rederierna betalar in skatter och socialskyddsavgifter till staten och staten returnerar dess till rederier. Det är det som ibland kallas för ett nollsummespel.

Det verkar som att LI i sitt räkneexempel tagit med skatter, pensioner och sociala avgifter för alla ombordanställda sjömän, även för de som är utanför Åland bosatta, en grupp som Åland inte skulle ha ett sådant ansvar för vid ett skatteövertagande. Dessa skulle ju i stället betala en källskatt som skulle returneras till rederiet och ansvaret i övrigt skulle falla på den stat där de bor plus de olika typer av privata försäkringar, som delvis betalas som en del av löneavtalet av rederierna och är något som verkar vara vanligt förekommande för internationella besättningar.

Den utredning som ÅSUB gjorde kring ett åländskt skatteövertagande utgick från att ansvaret för sjömännens social- och pensionsfond-åtaganden skulle bli kvar hos staten. Vid ett övertagande av sjöfartsstödet faller ju i så fall hela den biten bort från Ålands ansvar, även för sjömän bosatta på Åland.
I LI:s sifferexercis verkar det som pensionspremierna är upptagna två gånger, först med 12 miljoner i hans uppställning och sedan en gång till i texten nedanför – också 12 miljoner. En dubblering? Märkligt förresten att sociala avgifter och försäkringar även de är uppgivna till samma belopp, alltså ytterligare 12 miljoner. En tredubbling?

Men rätt ska vara rätt; det finns nog en faktisk merkostnad om Åland övertar hela sjöfartsstödet, nämligen kompensationen till de åländska kommunerna för inkomstskattebortfall från de åländska sjömännen.
Den dag Åland övertar hela beskattningen tillkommer även kompensation av de social- och pensionsavgifterna för de på Åland bosatta sjömännen. Det förutsätter förstås att Åland övertar exakt samma modell för sjöfartsstöd som Finland har i dag, vilket inte är självklart.
Rolf Granlund
Ålands Framtid