DELA

Sjöfartsprofilens betydelse

Sjöfarten har fortsättningsvis en avgörande betydelse för Åland, för vår identitet och näringsliv. En betydande del av arbetsför befolkning får sin inkomst av sjöfarten direkt eller indirekt. Vi behöver satsa ännu mera inom sjöfartsutbildningen och ev. skapa ett nordiskt sjöfartscenter. Växande sjöfart ger positiva kringeffekter. Sjöfarthistorian och – traditionerna är en av de starkaste profilerna för Åland även inom besöksnäringen därför skall vi se den som helhet.

Stiftelsen Sjökvarteret bildades för att bevara sjöfartstraditionerna. Jag ser Sjöfartsmuseum och Sjökvarteret som en helhet som är värda att satsa på för att Ålands historia och nutid som sjöfartens mecka bevaras. Utan sjöfartsprofilen minskad besöksnäring och sysselsättning på Åland. I den globaliserade världen är det viktigt att vara flexibel men inte medvetet mista sin identitet, fotfästet och bergklack att stå på.

Hannele Vaitilo (Lib)