DELA

Självstyrelsen vittrar sönder

Den åländska självstyrelsen är under hård press från Helsingfors till följd av finländska samhällsreformer. Detta står i strid med rättssamhällets principer och Rule of Law som stadgar att lagar ska följas och ingångna avtal ska hållas.

Alla dessa utmaningar borde ha krävt fullt fokus från första dag som Ålands nuvarande landskapsregering tillträdde för drygt ett år sedan. Istället har LR agerat mot den kommunala självstyrelsen på samma sätt som den finländska regeringen nu gör mot hela Åland. Vår egen landskapsregering devalverar därmed värdet av självstyrelsen och äventyrar det välstånd alla ålänningar i dag åtnjuter.

Vi vill mot bakgrund av denna historiska utmaning mot självstyrelsen att KST verkställs (för att trygga de svagastes situation i samhället) medan det övriga kommunala reformarbetet bordläggs för att koncentrera alla krafter på att säkerställa den åländska självstyrelsen.

Landskapsregeringens egna utredningar har visat att kommunreformen till skillnad mot hotet mot självstyrelsen varken är akut eller kostnadsinbesparande.

Om landskapsregeringen skapar intern splittring riskerar argumenten gentemot Finland att vittra sönder. Genom att minimera betydelsen av den egna självstyrelsen spelar ålänningarna den nuvarande finländska regeringen rätt i händerna.

Centerns lagtingsgrupp