DELA

Självstyrelsen står på stabil grund

Självstyrelsen står på stabil grund samtidigt som nya tider kräver nytänkande. Vi kan göra förändringar inom vårt självstyrelsesystem som förbättrar situationen för ålänningarna. Liberalerna har föreslagit några förändringar som vi känner oss trygga i men som tydligen väckt anstöt hos en del andra politiker.
Det finns en skiljelinje i åländsk politik, de konservativa krafterna som har svårt med förändringar och de som är öppna för förnyelse.
Om vi blir stående på stället sker ingen utveckling snarare riskerar vi tillbakagång i förhållande till vår omgivning. Liberalerna ser möjligheter och vill utveckla, därför kommer vi att fortsätta argumentera för våra ändringsförslag. Det är det politiskt arbete handlar om, vi tror på en sak, vi talar för den och vi hoppas få flera med som stöder vår linje.

Vilka ”hotfulla” förslag har liberalerna lagt fram?
n Näringsrätten kan moderniseras, styrelserna i bolag tillsätts på professionella grunder. Språkskyddet kvarstår.
n Den som åkt bort kunde behålla sin hembygdsrätt upp till åtta år boende på annan ort, idag är det möjligt i fem år. Vi talar om ålänningar med hembygdsrätt som tillfälligt arbetar eller studerar på annan ort. Ungdomar skulle ha tre år till på sig att pröva vingarna innan hembygdsrätten tas ifrån dem.
n Praxis för jordförvärvstillstånd skulle ändras så att inflyttade, nya fastboende ålänningar, också skulle kunna bygga nära vattnet förutsatt att tomten finns inom planerat område. Särskilt skärgårds- och glesbygdskommuner önskar fler inflyttade och kommunerna som har planeringsmonopolet kan fortsätta sköta strandskyddet på ett ansvarsfullt sätt. En viktig regionalpolitisk åtgärd, samtidigt som Åland behöver nya invånare.
Liberalerna på Åland
Viveka Eriksson
Mats Perämaa
Katrin Sjögren