DELA

Självstyrelsen är vår!

Hur firar man en 100 åring bäst?

Med aktning och beundran av all klokskap. Med respekt! Förstås! Tillsammans!

Det är inte vem som helst vi pratar om, det är vår struktur för vårt samhälle, vår vardag, vår omsorg, vår utbildning, vår kultur, vårt näringsliv, vår sjukvård, vår hälsa, våra kommunikationer, våra små, våra äldre, vår välfärd.

Vår självstyrelse fyller hundra år. Den är vår! Din och min. Den ger oss möjligheter och en framtid om vi tillsammans verkligen vill arbeta för det.

Revisioner hit och dit, vem bryr sig? Några få. En del orkar inte tänka på det, vardagen kommer emot. Det där får någon annan sköta.

Det är okej. Men vad vill vi? Vad vill du? Vad är viktigt för dig?

Om vi ser framåt. Behöver vi inte förbereda oss och förbättra vår vardags struktur på något sätt? Försäkra oss om att våra barn och barnbarn kan leva och bo på Åland, på svenska, att vi har ett näringsliv som är anpassat till vårt samhälles egna regelverk, att kompetens och utbildning uppskattas, att människor kan leva ett bra liv. Vi behöver moderna lagar som är anpassade efter vår vardag, våra strukturer och vår litenhet.

Vi har alltid från åländsk sida arbetat med stora revisioner vilka ska innehålla förnyanden och mer självbestämmande. Ett arbete som tar många år och med många inblandade. En del människor hinner sluta sina uppdrag och andra kommer till under de oftast tio femton år en revision tar.

Har vi valt rätt väg att arbeta på? Jag tror att vi behöver utvärdera och kanske tänka om. Istället för stora arbetsdryga revisioner där många bollar är i luften samtidigt och resultatet oftast blir en tummetott om ens det kanske istället ska styras om till att ta små steg i ett ständigt pågående arbete. Bit för bit inom områden som är relevanta och aktuella och som vi behöver för att blomstra och stå på egna ben samt att kunna ge det bästa möjliga framtidsförutsättningar för alla ålänningar.

I dag kontrollerar staten över 48 rättsområden och vi själva endast över 27.

Efter mer än tio års arbeten i olika kommittéer och arbetsgrupper har vi i dag ett urvattnat förslag som ger oss ytterst lite mer utrymme att själva bestämma över vår framtid. Förslaget har dessutom skickats ut på remiss där Åland är en remissinstans istället en förhandlingspart. Flertalet remissvar har skickats in på finska till och med Högsta domstolens.

Behörighetsområdena som nu är på tapeten att övertas är till exempel gruvdrift och begravning?

Det finns långt mer relevanta områden att ta tag i och som verkligen gör skillnad i vår vardag till exempel privat- och offentligrätt, företagslagstiftning, arbetsrätt, import och export och bank och försäkringslagstiftning för att inte glömma beskattningen.

Självstyrelsen är vår, det är vi tillsammans som ska föra den framåt. Det gäller vår vardag, vår framtid och våra förutsättningar.

GUN-MARI LINDHOLM