DELA

Självstyrelselagen ska föras i hamn

Man måste kunna säga när någon har gjort något bra. Lantrådet Katrin Sjögren, finansminister Mats Perämaa och landskapsregeringens ministrar har gått många hårda rundor med regeringen Sipilä och med finansministeriet för att få fram det ekonomiska system och de förändringar i självstyrelselagen som nu ligger på lagtingets bord. De ska alla rättmätigt ha ett tack för det!

Allt det arbete som lagts ner av både politiker och tjänstemän har lagt grunden för ett nytt ekonomiskt system som betyder mer pengar till Åland. Det är en förändring som vi socialdemokrater varit med och arbetat fram och därmed stöder.

Att lagpropositionen gavs till riksdagen i den form som nu föreligger beror på att regeringen Sipilä tvingades få fram en lösning för att röja undan hindret med Åland i relation till vård- och landskapsreformen. Sedan föll SOTE och regeringen Sipilä avgick. Så vad händer nu?

Det är val den 14.4. Efter att en ny regering bildats kan arbetet fortsätta. Om socialdemokraterna vinner valet och Antti Rinne blir statsminister har de en modell för en fortsatt process. Vi socialdemokrater har en aktiv diskussion med SDP, vilken fördjupats av att jag kandiderar för dem i EU-valet.

Vi kommer att föra fram våra och de åländska önskemålen om en ny självstyrelselag och göra vårt bästa att genom goda kontakter komma fram till bästa möjliga resultat både gällande svenska språket och respekten för självstyrelsen.

Bästa vägen framåt för en ny självstyrelselag är att fortsätta arbetet där det avslutades med 3-4 öppna frågor. Att fokusera på dessa öppna frågor och lösa dem är den effektivaste vägen att föra hela propositionen i hamn.

Socialdemokraterna kommer att fortsätta arbeta för det. Vi har varit med sedan jag som lantråd och Anna-Maja Henriksson som justitieminister tillsatte Ålandskommittén 2013 med Tarja Halonen som ordförande. Vi kommer att vara med och slutföra arbetet med en ny självstyrelselag för Åland.

CAMILLA GUNELL (S)

VICELANTRÅD

EU-VALSKANDIDAT