DELA

Självstyrelsedebatten som dog

Vi ska inte lägga oss i arbetet med den nya självstyrelselagen eller diskutera egen beskattning om Harry Jansson (c) får bestämma. Vi ska i stället luta oss tillbaka och låta de tunga elefanterna sköta det utan jobbig inblandning från oroliga medborgare som undrar vart allt är på väg egentligen. Eller om vi alls är på väg någonstans?

Vi i Ålands Framtid försöker inte skapa någon lokal splittring. Vi undrar vart den ursprungliga enigheten runt de tydligt uppställda målen för den nya självstyrelselagen försvann? Alla partier var faktiskt helt överens om att målet var en ramlag och att ta över beskattningen.

Dåliga relationer österut skapar Finland själva, varför ska vi sopa det under mattan? Var är ryggraden?

Debatten och visionerna om självstyrelseutvecklingen, språkskyddet, och hur Åland ska skapa sina inkomster, är åter helt borta från den politiska agendan. Den nya självstyrelselagen och drömmen om ett höjt avräkningsbelopp ska tydligen lösa allt litet så där magiskt.

Erik Schütten (Åf)