DELA

Självständigt Åland är en omöjlighet

Vad var avsikten med att Åland inte ville tillhöra Finland, var det bara det svenska språket?

Efter första världskriget och bolsjevikerna tagit makten i Ryssland så trodde säkerligen bönder och skutägare på Åland att även Finland skulle tas över av bolsjevikerna. Finlands självständighet var skakig då. Man såg den enda möjligheten som fanns att tillgå och det var en anslutning till Sverige för att inte komma under ett bolsjevikstyre även i Finland. Det är svårt att tro att språket var orsaken, enbart det, som det hävdas idag.

Vad finns det för lösningar som gör alla någorlunda nöjda, eller alla lika onöjda? Situationen är ju inte alls tillfredsställande idag, Ålands obstruktion mot statsmakten är mot allt förnuft. Åland tycks inte förstå att man lyder under finsk lag eller säkert förstår man men försöker obstruera.

På de områden där Åland har lagstiftningsrätt så blir det alldeles fel när man försöker obstruera mot finsk lag. Åland innehar inte den kompetens och kunnande som krävs för lagstiftning. Man tycks inte förstå att en lag gäller för alla medborgare, inte bara de som är hängivna självstyrelsen.

Anslutning till Sverige går inte som vi redan känner till att Sverige inte vill, vågar och kan. Detta vore väl det bästa alternativet, men rent geografiskt och geotekniskt tillhör öarna Finlands fastlandsplatta om det avgör.

Självstyrelsen avskaffas helt och hållet och man blir ett normalt landskap i Finland. Finland kan knappast ha hur många minoriteter som helst.

I dag finns ju samer, finlandssvenskar och ålänningar vilket blir mer accentuerat när Finland blir enspråkigt finskt i förvaltningen. Detta kan krympas till en enda minoritet.

Ett självständigt Åland går inte, det är en omöjlighet. Detta är endast drömmar för ålänningar som grusas av verkligheten och makter utom Ålands kontroll. EU var tänkt att territorier går samman, inte isär. Åland borde inte gått med i EU, är man med så får man gå i ledbandet.

En möjlighet skulle kunna vara att Finland tillsammans med Sverige löser in ålandsöarna och erbjuder invånarna en generös lösensumma i form av pengar eller mark från statens egendomar i Sverige för dem som äger mark på Åland. För de obesuttna en pengasumma för de som flyttar bort från öarna.

De som vill stanna i ett finskspråkigt, befäst militärområde får göra det, men blir utan lösen. Man kan vara helt säker på att länderna genom det militära samarbete som pågår under NATO:s paraply skulle vara att befästa ålandsöarna, liksom man gör på Gotland. Ålandsöarna är säkert mer värdefulla än Gotland ur militärstrategisk synpunkt och skulle säkert kunna bli en stark militär stödjepunkt i Östersjön eftersom öarna betraktas som en pistolmynning mot Stockholm.

Demilitariseringen av öarna är måhända en nagel i ögat på militär-strategerna vad det hörs från rikssidan. Risken finns att öarna befästes med tvång om rikets säkerhet så kräver.

Invånarna på Åland får gapa och skrika som dom vill men det är inte dom som avgör Ålands framtid, det är i första hand Finland och Sverige samt i bakgrunden andra stater. Ryssland har aldrig godkänt självstyrelse för Åland.

ABBORREN