DELA

Självständigt affärsverk skapar större byråkrati

I landskapsregeringens budgetförslag finns en reform i fastighetsförvaltningen av landskapets fastigheter. Att sammanföra alla landskapets fastigheter till ett gemensamt fastighetsverk är i grunden ett mycket välkommet förslag. I ett fastighetsverk samlas kunskap och kompetens som möjliggör en effektiv fastighetsförvaltning så att renoveringar och underhåll sköts effektivt och långsiktigt.

Men landskapsregeringen nöjer sig inte med utan föreslår ett självständigt fastighetsverk enligt affärsverksamhets grunder. Detta syns helt onödigt komplicerat och byråkratiskt i våra små förhållanden!

örslaget bygger på att fastigheterna ska värderas enligt gängse värde, en värdering som är mycket svår, om alls möjlig, att göra objektivt. Enligt LR betyder uppvärderingarna av fastigheterna 108 miljoner euro i budgetförslaget. I ett fastighetsverk skulle uppvärderingar av fastigheterna inte vara tillåtet enligt god bokföringssed.

Att införa ett självständigt affärsverk skapar väsentligt större byråkrati med egen VD, styrelse, revisorer, än ett fastighetsverk inom LR utan att ge något mervärde. Vilka är vinsterna med ett affärsverk? Är tanken att sälja ut fastigheterna till något riskkapitalbolag där marknadshyra garanteras av landskapet?

Varför gör LR byråkratin så stor och omständig när det finns enkla lösningar?

Anna Holmström, C