DELA

Självmord är samhällets misslyckande

Den 10 september, på torsdag, är det World Suicide Prevention Day.

Vi pratar mycket om psykisk ohälsa nu, men mer sällan om att det är frågan om potentiellt dödliga tillstånd. Vi gör fortfarande skillnad mellan fysiska sjukdomar och psykiska sjukdomar. Ingen väljer att dö av cancer och lika lite är den dödliga utgång som psykisk ohälsa kan leda till ett val.

Det finns många anledningar till att människor drabbas av psykisk ohälsa. Ekonomisk utsatthet är en. Mobbning, traumatiska eller uppslitande livshändelser och stress är andra. En del psykiska sjukdomar har till viss del ärftliga faktorer, men även miljön spelar in. Genetisk sårbarhet eller psykisk skörhet kan inverka.

Suicid som dödsorsak är betydligt vanligare hos män. Av barn som dör av självmord är tre av fyra pojkar. Det är tre gånger vanligare att män dör av självmord än att kvinnor gör det. Alkohol, arbetslöshet, fattigdom och marginalisering ökar riskerna.

Ett genomgående tryggare samhälle, arbete mot mobbning, att minska riskerna för ekonomisk utsatthet, ett aktivt arbete för jämställdhet och mot en destruktiv mansroll samt en välfungerande psykiatri med låg tröskel är alla sätt att arbeta preventivt mot suicid. Psykisk ohälsa går att förebygga och vi måste arbeta brett på alla fronter. Ett självmord är inte ett personligt misslyckande, det är samhällets misslyckande.

Anna Wiksten (S)