DELA

Självklart ska du rösta liberalt

Den politiska utvecklingen i Europa är just nu osäker. Extrema och odemokratiska rörelser växer sig starka. Som motpol till denna utveckling finns liberalismen. En ideologi som utgår från att varje människa är lika mycket värd och att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett etnicitet, sexuell läggning eller kön.

I Finland behöver vi uppdatera vår familjepolitik och barnomsorg. Vi har inte råd med att våra kvinnor, som tillhör världens högst utbildade, stannar hemma och tar hand om barnen istället för att arbeta. Ett stärkt kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden ger en stärkt BNP.

Vi kan inte heller vänta på att vända vårt samhälle mot hållbarhet. Vår matproduktion och livsstil måste miljöanpassas. Finland ska inte konkurrera med dålig djurhållning och GMO, vi ska konkurrera med bra kvalitet och gott samvete.

Jag vill ha en riksdagskvinna som agerar medmänskligt. Jag vill bli representerad av en ledamot som sätter nationens bästa framom konservativa värderingar om att kvinnor ska vara hemma med barnen. Jag vill att vår kvinna i Helsingfors ska se till att även mina barn och barnbarn kan simma i ett rent hav. Jag kommer därför att rösta på nummer 7, Julia Birney!

Ingrid Johansson (lib)