DELA

Situationen kring Eckerös kommundirektör

De senaste veckorna har det skrivits en hel del gällande kommundirektörsfrågan i Eckerö. För att det inte ska spekuleras mer vill vi försöka ge bakgrunden till situationen.

Kommundirektören är i alla kommuner den ledande tjänsteinnehavaren och har således en mycket central position i kommunen. I en liten kommun måste kommundirektören vara duktig på många olika saker eftersom man på grund av förvaltningens storlek inte har så mycket specialister. Att kommundirektören just behöver vara en mångsysslare gör rekryteringen av positionen ganska svår. Då vi lediganslog tjänsten senast lockade den inte många sökanden och vi förlängde därför ansökningstiden. Trots att förlängningen inte resulterade i så många fler ansökningar behövde vi gå vidare med processen för att inte stå utan kommundirektör.

Den kommundirektör vi valde hade en ny profil som vi inte haft tidigare och som vi var beredda att prova även om han inte uppfyllde alla delar i den profil vi sökte. Det var ingen som uppfyllde alla delar så därför beslöt vi att försöka hjälpa kommundirektören i de områden där han inte ännu hade erfarenhet och kunskap. Det var så klart en risktagning, men en risktagning vi var beredda att ta eftersom det också kunde bli bra. Kommundirektören anställdes enhälligt av fullmäktige med en fyra månaders prövotid, något som varit allmän kutym i tidigare anställningar och som kan utläsas av protokollet från fullmäktigemötet. En prövotid är viktig från både arbetsgivaren och arbetstagaren eftersom kommundirektörsrollen är så viktigt och det hela tiden måste finnas ett ömsesidigt förtroende.

Efter en kort tid visade det sig uppkomma en del problem. Sjukskrivningarna på kommunkansliet ökade, anställda slutade, ett samarbetsavtal med Hammarland sades upp och ändringar genomfördes på kommunkansliet på eget bevåg så att inte datasystemen fungerade. Det blev tydligt både direkt och indirekt att det inte fungerande på kommunkansliet, vilket naturligtvis är beklagligt eftersom det visade att risktagningen vi tog blev fel. Det är naturligtvis en situation ingen vill se och vi behövde därför agera för att hitta en lösning på situationen. Lösningen var att häva tjänsteförhållandet under prövotiden.

Att häva tjänsteförhållandet under prövotiden var inget vi såg lättvindigt på. Trots att det juridiskt sett inte krävs någon motivering för att häva ett tjänsteförhållande under prövotid var det viktigt för oss att detta var den sista utvägen efter att vi hade vänt på alla andra stenar och försökt hitta en lösning. Vi diskuterade därför saken ingående med många parter inom kommunen innan vi kom till beslutet. Det avgörande var att det blev mycket tydligt för oss att vi inte såg en förbättring på kommunkansliet i sikte och att situationen i stället riskerade att förvärras och infekteras ännu mer. Därför föreslog vi att tjänsteförhållandet skulle hävas inom prövotiden.

Från vår sida finns ingen politisk drivkraft i detta, utan det här är en fråga som helt och hållet handlar om att få en fungerande kommunförvaltning. Vi tar fullt ansvar för att rekryteringen inte lyckades och försöker nu rätta till det. Det viktigaste är att det fungerar i en kommun. Vi förtroendevalda har ett ansvar mot alla Eckeröbor att servicen fungerar. Vi skulle hoppas därför att man inte gör den här frågan till partipolitik för det finns ingen partipolitik i den här kommundirektörsfrågan. Överlag skulle det vara viktigt att lägga partipolitiken åt sidan i kommunerna och i stället se till kommunens bästa. Här ska vi själva också se oss i spegeln.

Kommundirektörsärendet kommer upp nu på torsdag. P.g.a. ett beslut som gjorts för att spara pengar ska fullmäktigemöten meddelas i Eckerö-info, och inte i våra tidningar. Det var det som gjorde att vi riskerade få ett besvär mot senaste fullmäktigemöte då det enbart var kungjort på anslagstavlan och hemsidan, någon som enligt kommunallagen är tillräckligt. Vi levde i tron att det var lagligt sammankallat men då vi ryktesvägen hörde att man planerade ett besvär mot mötet ville vi inte ta risken och sammankallade därför till ett nytt möte.

Vi vill också mana till respekt i debatten. Förtroendevalda och kommundirektören är inga rollfigurer, utan människor av kött och blod med egna liv. Det är därför viktigt att vi diskuterar ärendena på ett respektfullt sätt.

Marie Löfström (c)

Rune Söderlund (c)

Henrietta Hellström (obunden)

Mikael Stjärnfelt (lib)

Marcus Eriksson (c)

Gunilla Holmberg (-)

Jan-Erik Mattsson (c)

Rickard Eklund (-)

Birgitta Blomqvist (c)

Tage Mattsson (c)

Karl-Fredrik Björnhuvud (c)

Christina Jansson (-)

Jan-Anders Öström (c)

Tess Backman (-)