DELA

Situationen är alarmerande

Replik till Anders Gustafssons insändare.

Jag vet inte hur Anders Gustafsson har läst min insändare som gäller delar av den unga generationens problem. I alla fall har han tydligen missförstått den.

Jag oroar mig för de ungdomar som använder olika former av droger, och de blir fler och fler.

Enligt ÅSUBs rapport 2016:7 har narkotikaanvändningen, främst bland unga vuxna (18 – 24 år), ökat markant under åren 2010-2015. Av de som svarat på ÅSUBs enkät har 20,2% använt cannabis/marijuana/hasch under de senaste fem åren. Vid undersökningen år 2011 hade 14% av de unga vuxna använt droger de senaste fem åren.

Undersökningen Hälsa i skolan har kartlagt åländska ungdomars narkotikabruk. Från att ca 8-9% (åren 2009 och 2011) använt narkotika de senaste fem åren, har siffran stigit till 17% vid undersökningen år 2015. Nu skriver vi år 2019, och förmodligen har inte problemen avtagit, utan tvärtom.

ÅSUB säger vidare att enligt FN:s officiella statistik beräknas en av sex personer som börjar med cannabisbruk under tonåren får allvarliga missbruksproblem. ÅSUB säger vidare att det är väldokumenterat att skadorna från cannabisbruk under tonåren är speciellt påtagliga på grund av den fortsatta kognitiva och emotionella utvecklingen.

De undersökningar som ÅSUB har gjort är på gymnasialstadienivå. Om någon undersökning gjorts bland grundskolelever känner jag inte till, men efter vad jag förstått så börjar bruket av narkotika att krypa allt längre ner i åldrarna.

Det här är ingenting att raljera om utan jag anser att situationen är alarmerande, och att myndigheterna borde vakna upp och inse att det måste vidtas kraftfulla åtgärder för att stävja problemet med försäljning och användning av narkotika bland åländska ungdomar. Annars riskerar vi att stå inför en betydligt större vårdkatastrof än vad den åldrande befolkningen anses innebära framöver.

RUNA LISA JANSSON