DELA

Sista ordet är långt ifrån sagt

Ålands Framtid varnar i insändare 11/10 för att vi riskerar att ”sälja ut framtidens självstyrelse” ifall målet med en helt ny självstyrelselag slutar med enbart ett reviderat ekonomiskt system.

Även om undertecknad i allt väsentligt har samma syn som ÅF på hur illa Finland hittills skött revisionen, ser vi från Centerns sida inte samma ödesdigra konsekvenser av att i detta skede ge grönt ljus för fortsatta diskussioner om en förstärkning av Ålands grundfinansiering.

Det finns alltid skäl att minnas att det är lagtinget som i sista hand godkänner varje ändring av självstyrelselagen, vilket i sin tur innebär att vi i den nuvarande oppositionen med åtminstone tolv mandat alltid kan säga nej.

I detta läge har vi heller ingen aning om regeringen Sjögren (lib) kommer att lyckas föra de ekonomiska förhandlingarna i hamn på ett tillfredsställande sätt. Eftersom vi från oppositionens sida av naturliga skäl har begränsad insyn i hur processen sköts, kan vi bara hoppas på framgång.

Vidare är det ytterst osäkert om den finska vård- och landskapsreformen verkligen är en hävstång vi kan luta oss mot. Även om reformen drivs igenom med milt våld i riksdagen är dess framtida öde dessutom ytterst oklar.

I tider av maximal politisk oreda i Helsingfors får vi från åländsk sida denna gång nöja oss med i bästa fall ett förbättrat ekonomiskt system. Faktum är att en överenskommelse om ekonomin banar vägen för den efterlängtade helhetslösningen.

Men detta kan ske först efter riksdagsvalet i april nästa år och då har lagtinget dessutom möjlighet att avvakta med att ge sitt slutliga godkännande av det nya ekonomiska systemet. Först då vet vi om Åland har en ”hävstång” värd namnet.

HARRY JANSSON (C)

ORDFÖRANDE CENTERNS LAGTINGSGRUPP