DELA

Sipilä skapar problem, inte lösningar

Förväntningarna var lite uppskruvade när statsminister Sipilä tog till orda i statlig tv. Nu, tänkte man, kommer det något nytt och något viktigt, något som faktiskt visar att landet har en ledare.

Så blev det inte. Statsministern upprepade det han redan sagt, först när regeringen bildades och regeringsprogrammet presenterade, sedan när ett samhällsfördrag skulle drivas igenom, och slutligen när regeringens sparprogram presenterades.

Konkurrenskraften ska återställas. De som ska göra det är löntagarna, genom att ge ifrån sig förmåner och löneuppgörelser som förhandlats fram under ett givande och tagande mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Om inte facken ger med sig godvilligt ska de knäckas genom en tvingande lagstiftning.

Det finns mycket man kan diskutera, inte minst den semesterpremie som den som varit anställd på Nya Åland nästan aldrig fått, för att man förhandlat bort den i solidaritet med företaget. Så gör folk, ofta.

Regeringen Sipilä börjar i fel ända, med fel tidtabell, och med facken och löntagarna som måltavla.

Finlands ekonomiska problem är inte att arbetet är för dyrt, särskilt inte när det gäller de lågavlönade kvinnorna inom vård och handel.

Skulle landets alla rika skattesmitare och –planerare betala sin del, skulle det statliga sparmålet vara nått.

Finlands problem är bristen på innovationer och mod. Hur ska man få till det, genom att knuffa ner fler människor under fattigdomsgränsen?

Nina Fellman (S)