DELA

Sin egen värsta fiende

Under en av vinterns frågestunder i lagtinget ville jag ha svar av lantrådet om landskapsregeringen har en kommunikationspolicy. Svaret var nekande.

Jag ställde frågan med tanke på det odiplomatiska tonläge som så många gånger förefaller vara gängse när det handlar om att göra den åländska rösten hörd i kommunikationen österut. Ett högt och vasst tonläge skapar små möjligheter till samförstånd. Ett odiplomatiskt förhållningssätt gagnar inte självstyrelsen.

Det åländska näringslivet är goda relationsbyggare och vet att utveckling aldrig bygger på konfrontation och ogenomtänkta utspel. Den politiska landskapsregeringen behöver inse att kommunikationen som råder gör stor skada.

I den tilläggsbudget som går igenom lagtinget denna vecka finns bland annat 300 000 euro för att främja resandet till Åland. Pengar som behövs, men där nyttan riskerar ätas upp av den mycket negativa Ålandsbild som växer fram genom landskapsregeringens sätt att bedriva externpolitik. Det finns politiska krafter i Finlands riksdag som inte anses vara Ålandsvänliga. Så är det, men just nu är nog landskapsregeringen själv sin största fiende när det gäller att utveckla självstyrelsen.

Naturligtvis försvåras även vardagen och ”businessen” för många åländska företag av den brist på diplomati som tyvärr så ofta kännetecknar regeringen Thörnroos utrikespolitik.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)