DELA

Simultantolkning i riksdagen

Runa Lisa Jansson frågar i sin insändare av den 11.3 (Nya Åland) varför det inte sker någon simultantolkning till svenska av riksdagsdebatter och frågetimmar. Med tanke på Finlands tvåspråkighet är Janssons fråga väl motiverad.

Även Svenska riksdagsgruppen anser att det är mycket viktigt att det finns en möjlighet att följa med riksdagens arbete i plenum på både svenska och finska. Riksdagsgruppen lämnade därför nyligen till riksdagens talman ett initiativ om att riksdagens frågetimme i Rundradions sändning kunde simultantolkas till svenska. Detta skulle ske i samverkan mellan riksdagen och Rundradion, med hjälp av flerljudsteknik.

Förslaget mottogs i positiv anda och talmannen kommer inom kort att tillsätta en arbetsgrupp för att bl.a. utreda möjligheterna till simultantolkning av frågetimmen. Svenska riksdagsgruppen anser att detta är ett steg i rätt riktning och hoppas att arbetsgruppen kommer med konstruktiva förslag.
Mikaela Nylander
Ordförande, Svenska riksdagsgruppen