DELA

Silver, ormolja och huskurer

I det gamla Vilda Västern fanns kringresande försäljare av ormolja och andra patentmediciner. Dessa sades ha allsköns botande egenskaper och försäljningen ackompanjerades av vittnesmål om de tiotusentals människor som blivit botade av medlet. Med andra ord vad vi andra kallar ”anekdoter”. Ofta hade försäljaren en eller flera medhjälpare i publiken som stod upp och berättade om medlets förträfflighet.

Samma skojare finns även i dag. De färggranna skyltarna har bytts mot flashiga webbsajter där medlen marknadsförs. Ofta med svepande formuleringar så att man håller sig just inom lagens råmärken. Försäljningen kompletteras med ”viral marknadsföring” via sociala medier där försäljaren själv och dennes medhjälpare utger sig för att vara personer som botats av medlet eller behandlingen.

Givetvis finns det även personer som uppriktigt tror på behandlingen och jag antar att den anonyma skribent som utbrer sig över kollodialt silvers förträfflighet är en sådan, men, som Richard Feynman en gång sade: ”Den viktigaste principen är att inte lura dig själv och du är lättast att lura”. Väldigt många sjukdomar är självbegränsande. De går över av sig själv, oberoende vad du gör. Om du har för vana att dricka dekokt på fårticka vid förkylning så kommer du att tro att det hjälper mot förkylning, men du har lurat dig själv.

Det oaktat finns det ämnen i naturen som fungerar som medicin, men orsaken att vi tar aspirin och inte tuggar pilbark är inte läkemedelsindustrins enorma girighet, utan helt enkelt att förädlad acetylsalicylsyra är enklare att dosera rätt och har mindre biverkningar än salicylsyran i barken. Att påstå att naturläkemedel skulle ha färre biverkningar är naturligtvis helt felaktigt. Det är en missuppfattning att allt ”naturligt” skulle vara bra för oss. Några av de absolut farligaste gifter vi känner till är naturliga.

Den anonyme skribenten har vidare fel i att alla fall av öroninflammation skulle behandlas med antibiotika eller operation. Jag rekommenderar signaturen ”Fortfarande enkelt och bra” att läsa på på http://www.1177.se. I de allra flesta fall går inflammationen över av sig själv.

Läs gärna mera om ormolja och andra huskurer på sajten http://faktoider.blogspot.se

Anders Gustafsson