DELA

Silver är vår tids ormolja

Om den anonyme ”silverentusiasten” inte förstår liknelsen med ormolja är det bara att beklaga, men om man tydligen tror att NewsVoice (”allt tokigt på ett ställe”) är en vederhäftig källa så är det inte så förvånande.

Faktum kvarstår: Att silverpartiklar kan användas för vattenrening i en rymdfarkost eller för att göra strumpor ”antibakteriella” betyder inte att samma silver skulle ha samma effekt vid förtäring. Även klor används för vattenrening, men det betyder inte att man skall dricka det. I själva verket finns det inga som helst vetenskapliga belägg för att silverpartiklar invärtes skulle vara verksamt mot någon åkomma överhuvudtaget.

För min del är diskussionen avslutad.

Anders Gustafsson