DELA

SFP är EU-valets trovärdigaste alternativ

Det kommande EU-valet är på flera sätt ett viktigt val. Det europeiska fredsprojektet står inför flera utmaningar, mycket arbete har gjorts men mer arbete återstår. Under den gångna mandatperioden har ett målmedvetet arbete gjorts, bland annat inom miljö- och energiområdet. Det är viktigt med ett EU som fungerar som ett fruktbart mellanstatligt samarbete, som lägger fokus på övergripande frågor som enskilda länder inte kan hantera på egen hand.

Det mångåriga samarbetet med Svenska folkpartiet (SFP) har garanterat en åländsk närvaro som på plats kunnat bevaka och direkt arbeta med frågor som är av relevans för Åland. Det är särskilt viktigt för Åland som inte har en egen plats i Europaparlamentet. Men det är inte en närvaro som kan tas för given, den förutsätter att SFP fortsättningsvis finns representerat i Europaparlamentet. Exempelvis var dåvarande kandidat Britt Lundbergs röster i EU-valet 2009 en direkt bidragande orsak till att SFP tog plats i parlamentet. Britts starka röstetal 2014 borgade även för att SFP som helhet fick många röster och skickade en tydlig signal om att Åland stod enade för vår närvaro i Bryssel.

Inför detta val ställer Camilla Gunell upp för finska Socialdemokraterna (SDP), som gör anspråk på att vara din svenskspråkiga röst i EU. När vi ser på SDP:s röstetal under de tre senaste EU-valen, så noterar vi en stadig nedgång. Även om de ser ut att gå ett ganska bra riksdagsval till mötes, så är det viktigt att komma ihåg att det inte betyder något för EU-valet (då valdeltagandet traditionellt varit mycket lägre). Det mesta tyder på att deltagandet i det här valet också blir lågt eller till och mer lägre på grund av. närheten till riksdagsvalet. SDP har mellan valen 2004–2014 nästan halverat sitt väljarunderstöd i samband med EU-valen.

Oavsett om Finland skulle få ett extra mandat på grund av brexit, så måste SDP göra ett mycket starkt val för att säkra tre mandat (för närvarande två). I tidigare val har SDP:s mer framträdande kandidater behövt mellan 40 000 och 50 000 röster för att bli invalda. Förra valet hade SDP 7 kandidater som fick över 10 000 röster och deras finlandssvenska kandidat (som åländska Socialdemokraterna stödde) fick lite över 2 000 röster. Antalet potentiella finlandssvenska röster för SDP är minst sagt begränsat. Det innebär alltså att en röst på Camilla Gunell i praktiken är en röst på de finska socialdemokraterna.

Camilla Gunell såg inför förra valet med tillfredsställelse på den överenskommelse som finska och åländska socialdemokraterna ingått, där en av medarbetarna i Bryssel skulle ges särskilt uppdrag att bevaka åländska frågor. Med facit i hand kan vi konstatera att något sådant inte skedde. Camilla hävdade även att samarbetet var viktigt ifall SFP inte skulle få ett eget mandat, paradoxalt verkar hon nu för just detta genom att riskera att splittra den åländska väljarkåren.

SFP:s arbete i Bryssel har gjort dem till en väldigt trovärdig garant för en finlandssvensk och åländsk närvaro i Bryssel. Tillsammans har vi målmedvetet arbetat för att bevaka och driva frågor med relevans för Åland. Vårens val är minst lika viktigt som tidigare val, och en stark åländsk uppslutning lägger grunden för ett fortsatt målmedvetet arbete med omsorg för alla ålänningar.

Jesper Carlsson