DELA

Sexuell objektifiering skadar

Varför objektifiering av kvinnor och flickor och speciellt sexuellobjektifiering skadar både män/pojkar och kvinnor/flickor och våra relationer!

Med anledning av Holmbergs ”pinupkalender” och de reaktioner jag sett bland annat på nätet, vill jag försöka förklara varför det är viktigt att reagera och hur det hänger ihop och slutligen komma med några tips på vad vad man kan göra!
Man kan tycka att en snygg tjej i en kalender är väl inget att bli upprörd över. Problemet är att då sätter man inte in fenomenet i ett större sammanhang.

Att bli sexuellt objektifierad innebär att man betraktas som ett föremål, något man kan göra saker med, man reducerar personen till en kropp för andras blickar. Objekt åtgärdar något för någon annan medan subjektet däremot agerar för sig själv. Sexuell objektfiering är djupt rotat i vårt kulturella undermedvetna och det är ett stort hinder för ett hälsosamt liv för alla. Ofta om man reagerat på en bild och pratar med folk om den så möter man, ”det är väl ingen fel, hon är ju sexig”. Men att känna sig sexig eller att attraheras av någon sexuellt är inte samma sak som sexuell objektifiering. Sex är naturligt och en del av livet, det som inte är naturligt är att om och om igen visa kvinnor som sexobjekt för mäns lustar.

När någon visas som ett sexobjekt är det ofta något vackert eller häftigt att titta på, någon som man kan försöka ha sex med eller någon man kan ha sex med. Detta upprepas i reklam, tv-serier, filmer, ja den är så vanlig idag att både män och kvinnor ser kvinnors kroppar som delar att ha sex med; bröst, en rumpa, en skuldra, läppar, etc. Till skillnad från kvinnorna visas män som hela människor. De dominerar dessutom i dagpressen; 70% av bilderna visar män och beskriver mäns intressen och liv. I reklam efter reklam används kvinnors kroppar för att sälja saker, allt från jeans till smycken och maskiner, utan att ta hänsyn till kvinnornas intressen eller liv.
Kvinnor används också som en sexig bakgrund i mängder av musikvideos. Idag sker objektifieringen också i kvinnor och flickors egna tidningar, t ex genom att ”informera” dem om vad män inte gillar. Kvinnor lär sig självobjektifiering, att se sig själv som ett objekt för sexuell lust – att vara den andra. Det leder bland annat till att man ständigt ska kontrollera sin kropp, skämmas över sin kropp, ätstörningar, självdestruktivitet, depression, sexuell utsatthet och att man har sämre sex.

Objektifiering leder sedan till att kvinnor och flickor förväntas ta ansvar för killars sexualitet, de ska till exemepel klä sig anständigt för att inte störa killar, de ska tänka på att inte gå på utsatta platser om de går hem på kvällen etc.
Objektifieringen leder till att män och kvinnor inte ska vara vänner. För män kan inte se kvinnor som annat än sexobjekt. Vilket vi ju vet är osant, men den berättelsen återkommer i filmer och tv-serier där kollegor oftast i slutändan blir partners.

I den här kulturen är mäns sexualitet och behov i centrum, den ger män mer sexuell makt, det gör att vi alla ska se världen med en manlig blick. Vi får alla lära oss att mäns sexualitet är något aktivt, och kvinnors är passiv, att kvinnors ska objektiferas och att män ska använda kvinnor för sex är normalt och till och med kul och charmigt.
Sexuell objektifiering är oftast en omedveten handling, ”så här brukar vi göra” så som i Holmbergs fall. Men det är egentligen helt bisarrt, i den värld vi lever i skall alla kvinnor, oavsett om vi känner dem eller inte, kunna vara subjekt och ses som personligheter med intellekt, humor, vänlighet, lojalitet och andra personliga drag och ibland bli sedda som objekt för någons sexuella lust precis som män idag blir sedda. Internationella siffror visar att 96% av de sexualiserade bilderna är på kvinnor och deras kroppar.

Sexuell objektifiering leder också till att sexuellt våld och sexuella trakasserier inte tas på allvar, för i grunden ligger idén om att att män är sexuellt aggressiva och kvinnor sexuellt undergivna.
Det här är något som vi tillsammans kan förändra för att både män och kvinnor ska må bra. Vi förtjänar helt enkelt en bättre värld. Första steget är att våga och kunna se, att bli medveten om dessa mönster, att sluta värdera kvinnor för hur de ser ut och sluta behandla dem som sexobjekt, behandla dem som människor.
Andra steget är att reagera på när du ser företag eller andra som objektifierar. Säg nej, det är inte okej.
Tredje steget, är att stödja dem som säger ifrån.
Mia Hanström