DELA

Servicelinjetrafik måste utredas mera

Jessy Eckerman och Anders Hallbäck (S) skriver i en insändare att ingen annan är intresserad av kollektivtrafiken. Men även Mariehamnsliberalerna vill ha en modern och hållbar infrastruktur och kollektivtrafik, men anser att ärendet behöver beredas och kostnadsberäknas innan vi tar ett sådant beslut.

De äldre som vill och kan bo hemma ska ges möjlighet och förutsättningar att göra det så länge som möjligt. Då kan en service- eller flextrafiklinje underlätta för dem, men först behöver vi ta reda på när, var, varifrån och vart den här trafiken ska köras samt om och när det finns behov av den. Det finns säkert andra grupper än äldre som skulle vara i behov av servicelinjetrafik och alla dessa grupper behöver tas i beaktande och tas med i beredningen av ärendet.

Vi har nu en kollektivtrafik upphandlad till maj 2020 och när vi är där ser kommunkartan annorlunda ut, och då hoppas jag vi kan vi ta ett helt annat helhetsgrepp om kollektivtrafiken. Precis som ni skriver finns olika lösningar för servicelinjetrafik i flera städer. Men den kan se mycket olika ut, och den måste anpassas till våra förhållanden. Jag ansåg inte alls att den här typen av kollektivtrafik inte behövs, utan jag föreslog återremiss för att utreda ärendet vidare, och då gärna tillsammans med socialförvaltningen.

Pernilla Söderlund

Mariehamnsliberalerna och ledamot i Infrastrukturnämnden