DELA

Servicelinje som ersätter färdtjänst

Partiordförande för Obunden samling Gun-Mari Lindholm bosatt i Lemland ägnar i en insändare sin uppmärksamhet på socialnämndens beslut om ändra villkoren för färdtjänst i Mariehamn. Så vitt jag vet har de obundna i stadens beslutande organ inte hörsammat sin partiordförande och agerat i själva sakfrågan.
Men det oaktat så håller jag i sak med Gun-Mari Lindholm. Att dra in färdtjänstservicen utan att ersätta den med någon annan motsvarande service försämrar allvarligt förutsättningarna för många äldre att kunna bo kvar hemma. Att kunna bo kvar hemma så länge man önskar är ett uttalat mål i stadens äldreomsorgsprogram. Det tredje i raden av program som innehåller samma mål.

Den bakomliggande
orsaken till denna försämring beror på att stadens ekonomi, särkilt skatteinkomsterna minskat under det senaste året. Alla verksamheter har tvingats till extra sparåtgärder och sparkraven kommer att leda till ytterligare nedskärningar i budgeten för år 2012. Liberalerna, Frisinnad samverkan, Centern, Ålands framtid och Obunden samling i stadsfullmäktige motsatte sig ett förslag från socialdemokraterna att för tre år höja skattesatsen med 0,5 procent.
En höjning hade tillfört skatteinkomster som lindrat de smärtsamma nedskärningar som förvaltningen nu tvingas göra. Socialdemokraterna föreslog också en långsammare investeringstakt för att inte öka stadens lånebörda vilket också slår på driftskostnaderna i form av avskrivningar och stigande räntor. Också det röstade den borgerliga majoriteten ner. Trycket på stadens ekonomi på grund av sämre inkomster och växande lånebörda slår oundvikligen mot de svagaste i vår stad. Vi har bara sett början.

I stadsstyrelsen
har jag tillsammans med Michael Gunell föreslagit att vi skulle godkänna ett förslag i en motion med Ulla Andersson som första undertecknare, att stadsbussen kör en servicelinje på prov år 2012. Sådan kollektivtrafik, särskilt anpassad till äldres och funktionshindrades behov finns på flera ställen både i Finland och Sverige. Servicelinjen har länge diskuterats och planerats av stadens sociala myndigheter men alltid röstats bort när den skulle förverkligas.
Nu är det nödvändigt att införa servicelinjen för att kompensera de stadsbor som förlorat sin rätt till färdtjänst. Det är inte hållbart att utan sakliga argument frånta stadsborna en stödservice som är avgörande för deras möjligheter att bo kvar hemma. En sådan äldrepolitik fungerar inte. För att välja kvarboende måste stödfunktionerna bibehållas och snarare utvecklas istället för att avvecklas.

Till sist
tycker jag inte att Gun-Mari Lindholm eller någon annan kommunpolitiker utanför Mariehamn generellt har fog för att kritisera stadens socialtjänst. Staden ger social service åt många ålänningar som flyttat till staden för att deras hemkommun av olika skäl inte givit dem den service de har rätt till och behov av.
I det avseendet har 150-åring mer än väl tagit sitt samhälleliga ansvar.
Barbro Sundback (S)
Stadsstyrelseledamot.