DELA

Seriöst budget-arbete

Kommentar till Igge Holmbergs ”Ingen spekulation med människor”
Bästa Igge.
Du ondgör dig över att socialnämnden denna gång ansträngde sig mer än vanligt för att överlämna ett budgetförslag som höll sig inom den av ett enigt fullmäktige fastställd ram. Även socialdemokraterna ställde sig bakom detta. Därför är det ett rätt märkligt agerande som även torgförs i insändarspalten att det inte var och är så viktigt att hålla sig till uppgjorda överenskommelser.

Kanske ska man föra politik på detta sätt, särskilt inför stundande val, men för mig är det en främmande metod. Nån ordning får det vara inom det politiska arbetet också. Instämmer att socialnämnden inte lyckats hålla sig till önskad ram tidigare och det orsakas framför allt av en sak, straffavgifterna till ÅHS. Samtliga aktörer har varit synnerligen medvetna om detta och acceptans för avvikelse har funnits i både stadsstyrelse och fullmäktige. Nu är läget något annorlunda. Genom Trobergshemmets om- och tillbyggnad så kan vi ta hand om våra äldre utan att de blir kvar inom sjukvården i väntan på plats. Detta gör budgetarbetet inom socialförvaltningen mera konkret och med verkligheten överensstämmande.

Bästa Igge. I din insändare glömmer du en sak. Dina förslag om att alla tjänster som lediganslås skulle vara heltidstjänster, en av dina hjärtefrågor under denna mandatperiod, fick vi övriga i nämnden aldrig veta priset på. Nu haglar beskyllningarna på ”borgarna”, förmodligen räknas de liberala ledamöterna till denna grupp, och deras agerande men du lyfter inte fram att de förslag du ställde skulle ha lett till ökade utgifter på flera hundratusen euro. I och för sig logiskt, Det var ju inte så viktigt att bugdetförslaget skulle hållas inom ramen.
Sune Alén, (Lib),
viceordförande i socialnämnden i Mariehamn