DELA

Seriös debatt om lodjur

Lodjuret har etablerat sig på Åland. Detta väcker naturligtvis spontana, aggressiva reaktioner, vilka återspeglar människans urgamla rädsla mot rovdjuren, men vi har kunnat notera denna gång även en seriös debatt.

I februari 2012 frågade Ålands fåravelsförening r.f. landskapsregeringen om situationen angående lodjursstammen, skadeersättningar och förebyggande åtgärder mot eventuella lodjursattacker. I lagtinget i november lämnade Torsten Sundblom in en skriftlig fråga gällande vilka åtgärder landskapsregeringen tänker vidta för att förebygga angrepp av lo mot tamdjur. I december var det i tur Sunds jaktvårdsförening som begärde kartläggning av lodjursstammen och jägaren Tore Mattsson från Lumparland som ansåg att lodjuren är för många och de hör inte hemma på Åland.
Och senast, nu i januari skickade Ålands producentförbund in en skrivelse till LR där man bl.a. vill att skyddsjakt på lodjur skulle tillåtas. Minister Carina Aaltonen och naturvårdsintendent Jörgen Eriksson vid LR har kommenterat frågorna och inkomna förslagen med hänvisning till nuvarande LR-policy och EU-habitatdirektiv.

Redan 29 maj lämnade vi i föreningen Ålandsfåret r.f.som sakägare i frågan in till LR vårt förslag gällande ersättningsförfarandet vid fallen där lodjuret misstänks ha attackerat en fårbesättning. Vi erhöll 4 september svar från LR där det också fanns förslag till hur man kunde gå vidare i frågan. LR skulle medverka att arrangera kurser i förebyggande verksamhet mot rovdjursangrepp. Veterinärer kunde utbildas till opartiska besiktare av dödade tamdjur för fastställande av dödsorsak. Mer diversifierad ersättningsgrund för rovdjursslagen fårboskap skulle utredas av en arbetsgrupp.

Ålandsfåret r.f. har som huvudmålsättning att bevara genetiskt det gamla ursprungsrasen på Åland, utveckla den naturliga och ekologiska fårhushållningen och givetvis informera om detta unika ras. Man vet att lodjuren och ålandsfåren har ursprungligen vistas i samma områden. Vi är beredda att samarbeta i positiv anda med landskapsregeringen enligt ovan beskrivna ypperliga åtgärdsförslag. Vi vill nå goda resultat före den blivande betesperioden, sommaren i år.

Enligt jaktförvaltaren vid landskapsregeringen, Roger Gustavsson har man planerat en lodjursinventering på början av året och nu väntar man snö under de närmaste dagarna. Vi hoppas att man lyckas med en seriös och heltäckande inventering. Det är en mycket viktig grund för planering och åtgärder samt att kunna fortsätta debatten i saklig anda.
Rauli Lehtinen
sekreterare
Ålandsfåret r.f.