DELA

Ser du bjälken, Lagerberg?

I sin insändare i onsdagens tidning levererar Henrik Lagerberg en bredsida mot Anthonio Salminen. Dock hemfaller han själv åt just den sortens debatt-teknik som han anklagar sin opponent för.

I ett antal insändare har Anthonio Salminen presenterat ett väl underbyggt förslag hur hushållens verkliga, disponibla inkomst skulle beaktas då man ansöker om olika stödformer. Jag tycker att förslaget förefaller vettigt och att det förtjänar en mera seriös diskussion än att bara avfärdas som ”nyliberalt”.
Det är fullt möjligt att det finns andra nackdelar med förslaget, men i så fall är det väl bäst att presentera dessa? De enda argument mot, som jag hittills sett är att det är ”nyliberalt” (vad som nu menas med det) samt att det skiljer sig från rikets lagstiftning (och varför är det per definition dåligt?).

Det är enbart genom en öppen diskussion, utan ideologiska skygglappar som vi kan utveckla vårt samhälle vidare.

Anders Gustafsson