DELA

Ser bra ut för staden

Mariehamns stads ekonomi visar glädjande positiva siffror för de första fyra månaderna 2011. Verksamhetskostnaderna ligger praktiskt taget på fjolårsnivå och är 649 000 euro lägre än budgeterat, kommunalskatten är 1,27 miljoner högre än förra året. Staden har erhållit 7,96 miljoner i samfundsskatt varav 6,4 miljoner hänför sig till tidigare år. Huruvida dessa 6,4 miljoner är definitiva är i detta nu oklart. Det skulle givetvis sitta fantastiskt bra med en rejäl ”extra” inkomst nu då staden ska ut med 1,825 miljoner euro för att bilägga tvisten om hamnavgifter med rederierna.

Om vi räknar bort den extraordinärt influtna samfundsskatten på 6,4 miljoner visar staden ett överskott på 1,18 miljoner euro för de första fyra månaderna 2011. Detta är 4,2 miljoner bättre än förra året och 4,97 miljoner bättre än budgeterat. Det bådar gott för ett rejält överskott för hela året.

Mycket tyder nu på att den ekonomiska svackan är bakom oss, skatteintäkterna stiger igen och verksamhetskostnaderna är på fjolårsnivå och lägre än budgeten. Det är därför omotiverat att svartmåla stadens ekonomiska läge och ta denna svartmålning som intäkt för att skära ner och försämra servicen till stadens invånare. Den löpande driften fungerar bra. Det stora problemet är hanteringen av det ”berg” av investeringar som ligger framför oss.
Kalle Fogelström (S)