DELA

Separera trafiken för skärgårdens bästa

Jag har just tagit av del av Kökars och Sottunga kommuners åsikter i den svåra trafikfrågan. Mycket klokt är skrivet, men när jag ser hur dessa två kommuner väljer att peka på vad de upplever att andra borde skära ned på blir jag sorgsen.

Jag håller verkligen med om att tillfällig nedgång i landskapets ekonomi inte ska få till följd att stora ändringar med långsiktigt negativa konsekvenser ska vidtas och jag är förbannad på att ingen långsiktig strategi någonsin tycks komma till stånd.
Vi som aktivt och medvetet under många år arbetat för att skärgårdsöarna ska vara en region som tillsammans på olika sätt tar sig an den speciella problematik det innebär att vara en skärgårdskommun på Åland, förundras över hur Sottunga och Kökar så totalt bortser från vikten av den tvärgående linjen.

Jag tycker inte heller att den är helt ändamålsenlig, men ändå viktig. De kontaktnät som skärgårdsungdomar från olika kommuner utvecklat de senaste åren är väldigt viktiga och de hade inte kommit till stånd om inte tvärgående funnits. Tvärgående har också varit viktig för att få folk att turnera till alla skärgårdskommuner inte bara göra en insats i en enskild kommun.
Vi i skärgården har inte råd att ställa oss emot varandra, vi har heller inte råd att mista den enda trafiklänken mellan kommunerna.
Skärgårdstrafiken handlar inte om turlistor (det är endast en liten del) det handlar om att vi måste få en helt ny infrastruktur som inte bygger på en oändamålsenlig linjedragning, där de resursstarka grupperna som ropat högst har vunnit.

Jag tror att vår miljö och ekonomi kräver att vi differentierar bil- och godstrafik från persontransporter, att vi bygger upp ett helt nytt system av bilpoolar, transportrörelser och liknande på öarna. Att blunda för dessa frågor och fortsätta pussla och lappa på ett gammalt system som bara blir dyrare för varje år som går är ett säkert sätt att låta skärgården som livsort självdö.
Mia Hanström