DELA

Sent ska syndaren vakna

Såg just en insändare av Ingrid Johansson och Johan Holmberg om driftsprivatisering. Sent skall syndaren vakna som det heter. Man undrar var dom befann sig när besluten fattades om privatisering. Då syntes inte någon nämnvärd kritik från liberalt håll.

Kanske de vill skapa politiska poäng. Det är ju ingen driftsprivatisering utan en privatisering av besättningen allt annat utom löner betalas av landskapsregeringen som tidigare. Jag har varit på flera möten om uppsägning av besättningen alla har varit i stort sätt likadana säga upp sig själv och få 6 månaders lön eller bli uppsagd och få 4 månaders lön slutresultatet är detsamma.

Kanske det ser bättre ut i LR:s papper om folk har sagt upp sig själva. Erbjudanden om andra arbetsplatser har varit ytterst få och helt omöjligt för den som bor i skärgården. Varför gjordes ingen konsekvensanalys av privatiseringen? En sådan kunde nog Liberalerna tvingat fram om intresse hade funnits.

Privatiseringen föregicks av en hatkampanj mot de anställda påhejad av arbetsgivaren LR om man ser det så här i efterhand så ingick det säkert i planerna att bereda väg för privatiseringen.

Förra landskapsregeringen med infrastrukturministern i spetsen har genom sitt agerande sett till att många arbetsplatser försvunnit från skärgården, men hon kom dit för att genomföra privatiseringen och lyckades med det därför att hon själv fick regera utan nämnvärd kritik. Har det hänt på fasta Åland har det nog inte gått lika lätt.

Några av de tidigare anställda fick anställning hos den nya ”redaren” men när det skall anställas vikarier och nytt folk kommer de nog från Estland där lönebilden är en helt annan än här. Skulle själv göra så om jag var redare. Får väl se vad den nya regeringen kommer att göra för arbetsplatserna i skärgården, tillsvidare har LR:s arbete gått ut på att minska dem.

Åke Forss