DELA

Seniorer och vården

I takt med att livslängden ökar och att människorna lever sundare med kost och motion kommer ett nytt fenomen som vi måste hitta sätt att hantera. Vi kan säga att det kommit fram en ny ålder, vi har sedan tidigare ungdomen, medelåldern och de äldre. Nu har vi en ny grupp, kanske vi kan kalla dem ”senior citizens”. De är genomsnittligt i god vigör, deltar i föreningsliv, har lite ströjobb och gör ofta stora insatser i familjen med barnbarn mm. De finns mellan medelåldern och de äldre.

Senior citizens är friska upp i höga åldrar, bor själva och en del längtar nog också till en förmånlig lägenhet med gång(rullator)avstånd till handel, service och social samvaro. Det egna huset börjar bli tungt att sköta och det känns inte bra att vara beroende av hjälp med de tyngre sysslorna. Vår samhällsplanering har också utrymme för förbättringar på det här planet.

Självfallet uppstår med tiden även hos en ”senior citizen” ett behov av vård, åldern tar ut sin rätt. Den här gruppen har dock ett annorlunda vårdbehov än en yngre. Kontinuitet och något vi vill kalla ”vårdtrygghet” är viktigt, dvs de behöver få möta samma läkare och sköterska varje gång och många gånger räcker kontakten med sköterskan långt. En annan viktig faktor är att de behöver få sin vård av goda allmänläkare. De har ofta flera mindre symptom och den psykologiska sidan får inte underskattas.

För ÅHS del försvårar idag läkarbristen situationen och väntetiderna kunde vara kortare. Sedan är det ingen fördel att vården finns på ett visst avstånd. För ÅHS del har dessa personer, väl att märka, ett behov som ligger i ”Hälso”-delen, inte bara i ”Sjukvård. De privata läkarstationerna gör också ett uppskattat arbete och samarbete mellan privat vård och samhällets vård kan utvecklas.

Vi moderater är angelägna att starta en samhällsdebatt i frågan. Den uppfattning vi har i dag är att vi behöver någon form av ”seniormottagning” som inte bara är en enda plats utan också ett förhållningssätt till patienten. Det skulle präglas av kontinuitet, trygghet och närhet. Skötarna är oumbärliga sammanhanget. Vi vill också att alla aktörer, såväl privata som samhälleliga, samverkar.

Vi tror att detta är en viktig reform som stärker den åländska välfärden.

Styrelsen för Moderat Samling