DELA

Senfärdig lag om bostadsbidrag

I riket trädde en lag om allmänt bostadsbidrag i kraft den 1 januari 2015 och därmed uppstod ett behov att ändra den åländska lagen.

Landskapsregeringen var återigen senfärdig och hastade fram ett illa berett lagförslag om bostadsbidrag, där Ålands samtliga kommuner föreslås flyttas från kommungrupp 2 till kommungrupp 3. Skillnaden mellan kommungrupp 2 och 3 är för en fyrapersoners familj 137 € och för enpersons familj 81 € i godkänd boendekostnad per månad.
Bostadsbidrag är för många barnfamiljer betydelsefullt. I synnerhet ensamförsörjare har många gånger en ekonomiskt svår situation och då är bostadsbidraget till hjälp.

Att ändra kommungruppstillhörighet är en åtgärd som borde föregås av ett omsorgsfullt förarbete där berörda parter hörs och statistik analyseras.
Lagförslaget om bostadsbidraget som lämnats till lagtinget baserar sig inte på någon analys av de ekonomiska konsekvenserna för kommuner och bidragsmottagare, utan motiveras endast med att bostadsbidraget inte kan tillåtas öka.

Liberalerna anser att lagändringar som medför konsekvenser för medborgarna måste basera sig på ett brett faktaunderlag där berörda parter hörs.
Liberalernas lagtingsgrupp
Torsten Sundblom
Katrin Sjögren
Mats Perämaa
Tony Asumaa
Gunnar Jansson
Viveka Eriksson