DELA

Selander som konsult

Tidningen Åland skriver i torsdagens nätupplaga: ” Från 1 november blir finanschef Dan E Eriksson ny förvaltnings- och utvecklingschef. Eftersom han inte är jurist hanterar landskapets chefsjurist Sören Silverström de juridiska och laglighetsövervakande frågorna som tidigare legat på förvaltningschefen.”
Det är alltså fråga om riksdagsledamot Elisabeth Nauclérs gamla tjänst som kanslichef som nu återuppstår i två skepnader varav ingen är jurist.

Det är en intressant politisk poäng att Nauclér är jurist och avsattes genom justitiemord av partier som nu är i landskapsregeringen. Dock utan medverkan av liberalerna som i en reservation till förvaltningslagen föreslog en särskild rättschef med juridisk kompetens.
Titeln ”utvecklingschef” är dock ny i den verbala omställningsprocessen. Varför inte anlita den tidigare förvaltningschefen, juristen Arne Selander som konsult?
Konsulter är populära (men oftast dyra)!
Olof Erland