DELA

Segraren skriver historien?

På ledarsidor , i insändare och sociala medier upprepas saker om skärgårdstrafiken och kortrutten som inte är förenliga med verkligheten. Bland annat följande, att det inte finns långsiktiga mål för skärgården och att frågan om elhybridfärjan togs i ett snabbt beslut om beställning just innan valet.

Det finns en generalplan för hela skärgårdstrafiken. Nämligen den så kallade ”Kortrutten” som beställdes mandatperioden 2011-2015 till en kostnad om 2 miljoner av nuvarande lantråd Veronica Thörnroos, då infrastrukturminister. Dåvarande infrastrukturminister Thörnroos prioriterade, tillsammans med övriga landskapsregeringen, östra och västra Föglö (vägar och bro!) samt en bro över Prästösund. Det gjordes även en MKB över dessa projekt till en kostnad om cirka 500 000 euro.

Byggandet av tunneln avskrevs också av dåvarande infrastrukturminister Thörnroos, tillsammans med övriga landskapsregeringen, som för kostsam. Den landskapsregering som jag ledde vidtog exakt där den tidigare slutat. Planeringen och upphandlingen av östra och västra Föglö samt färja pågick under hela föregående mandatperiod till en kostnad om cirka 2 miljoner också det. Det projektet prioriterades för att driftskostnaderna beräknades minska med 3 miljoner euro och koldioxidutsläppen med tusentals ton per år. Vi närmar oss alltså kostnader närmare 5 miljoner utan att vi tagit ett enda spadtag ännu!

I september några veckor före valet röstade lagtinget igenom en åtgärdsuppmaning riktad till dåvarande landskapsregering. Avtalet om elhybridfärjan skulle hävas. En åtgärdsuppmaning har inga juridiska konsekvenser men nog politiska. Vi vet hur valet gick. Samtliga partier i den tidigare landskapsregeringen förlorade understöd. Den tidigare landskapsregeringen under min ledning ansåg att om man hävde avtalet med hybridfärjan var det både lagstridigt och ett avtalsbrott där skattebetalarna kunde riskera stora skadestånd.

Den tidigare landskapsregeringen och dess partier har tagit det politiska konsekvenserna. Det finns nu en ny regering bestående av nya partier. Med makt kommer ansvar. De juridiska ansvaret för lagstridighet, avtalsbrott och skadestånd har nu till fullo lantrådet Thörroos och sittande regering.

I en radiointervju för några dagar sedan talar lantrådet Thörnroos om att Åland behöver politisk mognad. Utmärkt! Jag anser att lantrådet ska rannsaka och börja med sig själv och resten av ledarskiktet inom centern.

KATRIN SJÖGREN
ORDF, LIBERALERNA