DELA

Segelbåtsregister? Nej tack!

I tidningen kunde man nyligen läsa en notis om en ny lag om ”farkostregister” som kommer att träda i kraft nästa år. Det nya med lagen är att även segelbåtar skall registreras. Efter att ha tagit del av lagtexten och propositionen så inser man dock att syftet i stället är att tillfredsställa myndigheternas kontrollbehov. Man ställer sig även undrande till sakkunskapen hos de som berett lagen då man får läsa att registrering av segelbåtar behövs för att åtgärda olägenheter som avgaser, svall och buller!

Finland väljer således en annan väg en de andra nordiska länderna, där bara Norge har registrering efter att Sverige avskaffat sitt båtregister.
Tack och lov har vi på Åland egen lagstiftningsbehörighet och jag uppmanar nu våra folkvalda att stå emot och behålla vår egen fritidsbåtslag som den är.
Anders Gustafsson