DELA

Se upp till chaufförer

Chaufförernas status måste förhöjas.
Idag är det så att chaufförer, buss-, taxi-, och lastbils- samt långtradarchaufförer betraktas som sluskar och busar.
Chaufförer ser till att barnen kommer tryggt till skolan bland annat, och allt som finns på mat och kaffebord har åkt en eller flera gånger på lastbilar. Chaufförerna har gått kurser som kostat ca 1000 e för att få jobba efter 10.9.2014, ofta på egen bekostnad.

Chaufförer måste kunna färjtidtabeller på många olika linjer utantill samt regler i olika länder. Man måste hitta i olika städer i olika länder och veta om folk i olika kulturer och vilka vägar som är i bättre skick att köra och var det broar man kommer under och vilka som håller att köra över. Dåligt vägunderhåll gör att vissa laster måste köras långa omvägar, och allt ska finnas i chaufförens vetskap. Folk i person- och husbilar får panik då de ser en större tyngre bil och måste absolut köra om eller vika ut framför med farliga inbromsningar som följd.

Mera hänsyn efterlyses. Dessa chaufförer ska göra sitt jobb i alla väder men dock på samma tid oberoende av halka eller andra omständigheter. Dagens bilar och bussar har anordningar som reglerar hastigheten samt färdskrivare, så kör- och vilotider kan hållas och kontrolleras, sådant stressar mänskor då samma sträcka tar olika tid beroende på före trafikrytm och trafiktäthet. Det är mycket i chaufförens liv som inte den så kallade medelsvensson har en aning om. Medelsvensson bör i fortsättningen se upp till chaufförer i dubbel bemärkelse
Med önskan om mer samarbete i trafiken.
Kurre i Åva