DELA

Se över egna fastigheter

Landskapsregeringen är trångbodda och betalar 47.000 euro i månaden för hyreslokaler i Mariehamn. Vi vet att lokaliteterna behöver renoveras och anpassas till dagens verksamhet, dagens behov. En utbyggnad av Självstyrelsegården är nödvändig men medan vi väntar på det förverkligandet bör följande åtgärder vidtas:
Jag anser att landskapsregeringen skall se över vilka egna resurser som finns, egna fastigheter. Säkert kan dessa anpassas till behoven.

Jordbruksbyrån och skogsbruksbyrån utlokaliseras till Naturbruksskolans fastigheter som i dag står tomma. Vilka avdelningar eller sektioner som kunde flytta till Godby-center skulle landskapsregeringen se över.
Det viktiga är att vi, gräsrötterna kan nå landskapsregeringens avdelningar på ett för oss enkelt sätt. Avdelningar med få kundkontakter kan mycket väl utlokaliseras. Med modern teknik kan avdelningarna lätt kommunicera med varandra och även med sin överordnad fastän denna inte sitter i samma hus. Det finns högtalare på telefoner och videokonferenssystem.

När det gäller landskapets ekonomiska problem skall man gå till den egna familjen och söka lösningar.
Om familjen har en för liten bostad och äger huset på andra sidan gatan .Hyr man då grannhuset för att lösa bostadsproblemet?. Nej, naturligtvis inte. Man går över gatan och installerar familjen i det egna fastigheten.
Gun Holmström (Lib)
lagtingskandidat