DELA

Se Gud i naturen

Dennis Janssons snilleblixt om en flaggstång på Lotsberget med en jätteflagga tål tänkas över två gånger. Räcker det inte med alla master som redan rests?

På många håll i världen har människan i sitt övermod försökt försköna naturen. Resultatet är aldrig bra.

På Åland har vi varit klokare. Vi har i stället små plattor med den fina texten ”Se Gud i naturen”. Vi känner till två. En till skulle kunna placeras just där Dennis Jansson vill ha sin flaggstång. Om någon i stället samlar pengar för den så bidrar vi gärna.

GUNDA ÅBONDE-WICKSTRÖM
JERKER ÖRJANS