DELA

Se det stora framtida samhällsproblemet

Hela tiden talas det om problemet med den åldrande befolkningen, men ingen talar om problemet med den unga generationen.

Den åldrande befolkningen lever längre och här bör politiker prioritera och garantera en så god vård att man kan bo längre i sitt eget hem. Låt äldre gå före i vårdköerna, i stället för tvärt om. Om de äldre i ett tidigt skede vid sjukdom får en god vård, så spar det i slutändan väldigt mycket pengar för samhället, i och med att en frisk befolkning kostar mindre. Se till att det finns avlastningsplatser på vårdhem och institutioner för att spara på orken för den som vårdar äldre anhöriga i hemmet. Samt ge anhörigvårdarna en vettig lön, så de kan arbeta kortare dagar (deltid) utanför hemmet, för att orka med 24-timmars jobbet som anhörigvårdare.

Äldre personer har lärt av livet att leva sunt, att röra på sig, att inte kräva att samhället ska stå upp i vått och torrt för de behov som uppstår. Att klara sig själva, helt enkelt. Det bör nog även många av dagens unga lära sig.

Dagens och framtidens problem är i stället den del av den unga befolkningen som aldrig fått lära sig att klara sig själva, de som anser sig att i stort som smått ha rätt att kräva av samhället att offentliga medel ska ställas till deras förfogande. De har fått allt det som vi äldre aldrig fick, fri utbildning, fantastiska möjligheter att arbeta överallt i världen, en god hälso- och sjukvård. Ändå mår de väldigt psykiskt dåligt, de hatar varandra på sociala medier, de sitter med näsan i sina paddor och mobiler och avläser hur många ”likes” de fått för sina senaste inlägg. De äter fel och ohälsosam mat och rör sig alldeles för litet. Och för att trösta sig i sin bedrövelse använder de knark.

Knarkproblemet på Åland är mycket större än vad politikerna vill veta. Det används dagligen på skolor, och kvällstid i gängen. Försäljningen sker öppet och ingen ingriper. Ge polisen och socialarbetare tillräckliga resurser för att stoppa eländet. Ge resurser för information och föreläsningar i skolorna om knarkets biverkningar, ge hjälp till föräldrar som upptäcker att deras barn är fast i knarkträsket.

Knarkförsäljarna raggar kunder och återförsäljare överallt, de går på krogen och viftar med hundra eurossedlar och skryter med hur lättförtjänta pengar det är. Är det så som vi vill att Åland ska se ut?

Se till att lära barn och ungdomar att skaffa sig sundare vanor. Barn och ungdomar ska inte sitta fast framför datorer, paddor och mobiler all ledig tid de har. Inför idrottspass i skolorna, se till att elever har sportiga sysselsättningar på rasterna och på fritiden. Kommunerna har också en skyldighet att tillgodose ungdomarnas behov av olika fritidssysselsättningar, alla är inte intresserade av sport. Att det finns ett socialt engagemang är viktigt för självkänslan.

Vakna upp, politiker, det stora problemet är inte den åldrande befolkning, utan delar av det uppväxandets släktets ointresse för sin framtid.

RUNA LISA JANSSON