DELA

Se barnens bästa

Är det verkligen att se till barnens bästa att stänga Fritidsgården Örnen och tränga ihop ca 40 stycken barn på Fritidsgården Kråkans 66 kvadratmeter? Att hur tänker de ansvariga (Lib och M) till dessa inbesparingar? Skulle de själva vilja arbeta under liknande omständigheter? Detta var frågorna jag mailade in till programmet Åland idag den 8.9. Jag fick inte något egentligt svar på mina frågor mer än att Harriet Lindeman svarade ”att det var ju inte säkert att alla barnen skulle förflyttas till Kråkan”.

I Nyan den 13.9 står det helt klart för mig att de 13 barnen från Örnen kommer att flyttas till Kråkan, så med andra ord ca 40 stycken barn på 66 kvadratmeter efter årsskiftet om detta sparkrav går igenom. När ska det slutas spara in på barnens rättigheter och behov? Det är ju ändå VÅRA barn som står för framtiden. Jag vill att de ska få en bra start genom en bra omsorg, inte förvaring, och en god värdegrund att luta sig tillbaka på då de växer upp. Jag vill att det ska ses till barns bästa vid sparkrav, om det nu över huvudtaget ska sparas in på saker som involverar barn och ungdom.
Ann Eriksson (S)
Kandidat i lagtingsvalet och kommunalvalet i Mariehamn