DELA

Se Åland som EN helhet

I höst är det ett år kvar till lagtingsvalet. Nya Åland ger därför partiledarna i de politiska partierna chans att berätta vad de gjort under denna mandatperiod, vad de tycker blivit ogjort och visionerna för nästa mandatperiod. I dag: Obunden samlings Henrietta Hellström.

var det dags att reflektera över vad som gjorts, vad som är ogjort och vilka visioner vi har inför framtiden. Så vad har hänt på den politiska arenan sedan valet 2011? Förvånansvärt mycket, men mycket har också blivit ogjort – det största exemplet på detta är samhällsservicestrukturreformen som är lika gäckande som kärleken – alla talar om den men ingen har ännu sett den. Att en reform av något slag måste till är alla överens om, det är hur vi skall komma därhän som är ovisst.
Själv kan jag känna att det vi överlag saknar, också i denna fråga, är visionen, målet som gör att vi vet vartåt vi strävar – det är mycket enklare att dra åt samma håll om vi vet vilket håll det är vi ska åt. Att gå in och detaljstyra en process utan att ha den övergripande helheten och visionen klar och förankrad i organisationen/samhället är ett nästan omöjligt projekt, lite som att äta soppa med en gaffel – det går, men inte så bra.

På listan över ogenomförda saker är också mediaskatten som skulle medföra en radikal förbättring för både lyssnare och Ålands radio. Den senaste näringslivsbarometern som tar pulsen på sittande regering visade inte direkt något bra betyg för företagsklimatet som regeringen skapar.
Påbörjad men inte avslutad är frågan om kortrutt; beslutsfattare och samhällsmedborgare har diametralt olika åsikter. Kommunikationen och transparensen i beslutsfattandet är någonting vi behöver förbättra – mycket!

Listan över genomförda saker känns tyvärr känns inte lika lång, men att de åländska partierna nästan kunde samlas bakom en kandidat i EU-valet och på så sätt säkra mandatet för Nils Torvalds är en av de saker som jag faktiskt känner att har betydelse.
Genomförd men inte godkänd anser jag om vårdreformen, kostnader avlyftes från ÅHS för bättre resultat – men helt på bekostnad av kommunerna. Exempelvis har Gullåsen övergått från att vara ett institutionsboende till att vara en geriatrisk klinik, vilket ledde till att ett flertal klienter på institutionen fick flytta ut och ansvaret blev kommunernas. Att överföra detta på kommunerna var ett rent misstag. Kommunerna hade varken beredskap eller förutsättningar för att ordna vården av klienterna.

Visioner inför framtiden då? En bättre målstyrning och en helhetssyn på Åland som EN helhet, ett hållbart örike miljömässigt, ekonomiskt och samhällsstrukturellt. En kvalitetssäkring av vården behövs, en större respekt för dem vi vårdar inom äldreomsorgen – de som faktiskt byggt det samhälle vi lever i.
En bättre tillämpning av alla individers lika rättigheter och likhet inför lagen behövs, så som stadgas i lag. Och förstås utrymme för det åländska – att vårda våra möjligheter och det åländska samhällets särdrag.

Njut av sommaren och samla energi – vi hörs och ses i höst
Henrietta Hellström
Ordförande, Obunden samling