DELA

Savoy mötesplats och tecken på civilisation

Svar till Peter Andersson (se Nyan 24. och 25.9)
En högt utvecklad civilisation (som Åland) har institutioner som tecken. En biograf är ett sådant tecken. Andra är tex. bibliotek, skola, medis osv. Samhället bär ett ansvar att stöda dessa med infrastruktur.

Enligt mitt förslag kan landskapet och Mariehamns stad tillsammans med privata kulturintresserade vara delägare i ett bolag som köper Bio Savoy och hyra ut huset till Filmklubben Chaplin. Det är frågan om ett brett intresse som kan bli ekonomiskt självbärande. För tillfället finns det en del privata intresserade kulturinvesterare. Hoppas det dyker upp ännu flera! Tomten är så stor att en del kan säljas vidare och därmed skulle den slutliga summan bli mindre. En grupp entusiastiska medborgare skulle nu kunna kalla till ett upprop för samling för investerare.

Samhället bär även ett stort ansvar att bevara den kulturhistoriska byggnaden som Bio Savoy är. Att k-märka byggnaden är inte detsamma som att skydda den. Enligt Landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan både byggnadens exteriör och interiör skyddas. Kommun, förening eller liknande kan anhålla om att få byggnaden skyddad. Så staden kan till landskapet anhålla om att få Bio Savoy skyddad. Det blir en kulturell katastrof om denna (enda i Mariehamn) funkisbyggnad, arkitekt Erik Bryggmans verk, rivs eller används för annat.

Filmklubben Chaplins verksamhet kan delas i en samhällsstödd och en kommersiell del. Den första kan innebära filmverkstäder, den andra filmvisning, filmpool osv. Man kan bättra på lönsamheten genom att se till pensionärernas behov att se på film och mötas under dagtid. Det är bara fantasin som sätter gränser.
I samhällsarbetet kan inte allt förvandlas direkt i pengar. Kultursatsning är en satsning på människan. Detta kan väl inte kallas överbudspolitik??

Hannele Vaitilo (lib)