Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Satte regeringen munkavle på bolagsledningen?

”Det skulle inte komma i mitt huvud att påstå att information inte får delges”. Så sade vice lantrådet Camilla Gunell i debatten om Ålands Utvecklings Ab angående Vd Marika Fagerlunds e-post till alla lagtingsledamöter, vilken avslutades: ”Vi har av näringsavdelningen blivit ombedda att inte diskutera detta med politikerna eller utomstående, utan hänvisa till näringsavdelningen, vilket är orsaken till att vi från bolagets sida inte levererat mer information till er lagtingsledamöter.”

Fagerlunds agerande och kurage är unikt och visar betydelsen av kvinnor i topposition. Hade finans- och näringsutskottet haft e-posten skulle betänkandet sett annorlunda ut. Av hävd fungerar finansutskottet så att verkligheten beskrivs även om den är obekväm för majoriteten.

Jag har tagit del av e-posten som är offentlig. Den blottar en konflikt mellan bolagets ledning/styrelse och näringsministern/regeringen. Det handlar uppenbart om ministerstyre och en regering som försökt tysta bolagsledningen. Att näringschefen på eget initiativ skulle sätta munkavle på en bolagsdirektör är ytterst osannolikt. Näringsministern och landskapsregeringen ligger säkert bakom ordern som tystat bolaget.

Ägarstyrningen sker på bolagsstämman. Att hela styrelsen avgick på stämman vittnar om svåra slitningar. En enda person axlar nu styrelseansvaret för ÅUAB med många åländska företag i portföljen. Samma person är dessutom ensam styrelseledamot i närliggande Ålands Fastighets Ab som har mycket stor riskexponering mot en enda kund. Läsaren kan själv bedöma huruvida detta stöder en fortsatt utveckling och är politiskt ansvarsfullt.

Landskapsregeringens avsikter har inte kommunicerats. Debatten i lagtinget gav inget samlat svar på regeringens intentioner, blott en indikation på splittring mellan regeringspartierna. Det som hittilldags framkommit tyder dock på att en avveckling av Ålands Utvecklings Ab har varit regeringens avsikt, vilket skulle vara mycket olyckligt.

Ord står mot ord, regeringens mot bolagsledningens. Så borde det inte ha fått lämnas. Lagtinget borde, som oppositionen föreslog, ha begärt ett nytt betänkande från finans- och näringsutskottet med ett klargörande för parlamentet och väljarna.

TOBBEN ELIASSON (C)

Lagtingskandidat