DELA

Sätt igång och verkställ, Thörnroos!

Infrastrukturminister Thörnroos skriver en insändare med udden riktad mot liberalerna. Den är intressant på flera sätt. Dels för att den avslöjar hur ministern tänker, det gäller att dra hemåt. Dels är den också intressant för att när ministern äntligen tar till orda på insändarplats talar om liberalerna istället för att besvara den uppsjö av frågor som ställts både på insändarplats, messaspalter och på nätet.
Det skulle ha varit oändligt mer upplysande om vi fått ta del av ministerns tankar om hur kortrutten ska utvecklas, hur skärgårdskommuner och församlingar ska överleva i framtiden och fått den efterfrågade kalkylen på senaste inbesparingen.

Under vår gemensamma regeringsperiod genomfördes inbesparingar inom skärgårdstrafiken. Vi var med och minskade antalet körtimmar och det diskuterades en minskning som motsvarade 3000 körtimmar. Tillsammans konstaterade vi också att nästa steg måste vara att genomföra långsiktiga strukturella förändringar i skärgårdstrafiken, kortrutt i stället för att göra kortsiktiga inbesparingar via turlistorna.
Kravet fanns redan då att kortrutt skulle verkställas stegvis så att de projekt som innebar största inbesparingen och mesta möjliga nytta skulle påbörjas först. På flera tvågruppsmöten diskuterades Kökar över Föglö som ett prioriterat projekt.

Vi hade också målet att konkurrensutsätta de delar som var möjliga inom skärgårdstrafiken t.ex. mathållningen ombord på färjorna. Vi begärde också bättre kalkyler för att kunna jämföra olika linjer inför fortsatt kortruttsplanering, vi begärde att omorganisation av trafikavdelningen skulle leda till inbesparingar och att nya tjänster skulle tillsättas via ombildning eller genom att befintliga tjänster drogs in. Även inbesparingar på linfärjorna genomfördes bl.a. ville vi införa matpauser på Töftölinjen.
Mycket av det vi begärde och hade som gemensamma mål blev dessvärre inte förverkligat. Det stämmer att det var Thörnroos som var ansvarig för att verkställa det som vi enats om i flera budgetframställningar och gemensamma dokument.

Ministern misstänker att liberalernas fokus i trafikpolitiken är Föglö och Kumlinge. Vi försvarar att man också fram över ska kunna bo och pendla till och från de kommunerna likaväl som vi försvarar fortsatta möjligheter för alla skärgårdskommuner att överleva.
En förutsättning för en fortsatt stark skärgårdsregion är fungerande transporter. För att trygga trafiken måste strukturerna ändras så att färjpassen blir förkortade och att bilar kör över land där så är möjligt. Det måste till en vilja att sätta igång och förverkliga kortruttsprojekten i tur och ordning.
Liberalerna på Åland
Katrin Sjögren
Mats Perämaa
Viveka Eriksson