DELA

Sätt igång forskning om alternativmedicin!

Helt rätt, biopat Fant, fram till 1974 var akupunktur en pesudovetenskap och inte tillåten i den vanliga sjukvården.
Då upptäckte man endorfiner och tillsammans med andra medicinska rön (och efter omfattande vetenskapliga studier i flera länder) kunde man förklara hur smärtlindring verkar vid akupunktur. Och metoden kunde då erbjudas till smärtpatienter inom den etablerade skolmedicinen. I Sverige från 1984, i Finland några år senare. Det är väl utmärkt, eller hur? Hur akupunktur fungerar vid sjukdom börjar man sakteligen få begrepp om och kommer inom de närmaste åren att kunna erbjuda även den behandlingen inom sjukvården.

Jag stöder dina tankar om forskning helt och hållet. Har ofta ondgjort mig över den alternativmedicinska rörelsens ovilja att bevisa sina teser. Gör en forskningsplan, få den godkänd av etisk nämnd, sök forskningspengar, kartlägg lämpliga krämpor, samla lämpliga patientgrupper och sätt igång!
Gör statistiska analyser, beskriv metoder och material, sammanfatta resultaten. Medicinsk forskning är hårt och tålamodskrävande jobb, men ger i slutändan många behövande patienter tillgång till era fantastiska behandlingsresultat.
Så har skolmedicinen fått jobba under alla år för att ge patienterna en trygghet i att den vård vi erbjuder är bevisligen rätt. Sådan forskning presenterades förrförra helgen vid den Nordiska Medicinska Akupunkturkongressen NMAC 2010 i Alandica. Men vi vet inte allt och får invänta vidare forskning för att bli ännu klokare.

Här på Åland finns ju en paraplyorganisation för alternativmedicin, Ålands HälsoAlternativ. Mig veterligen har inte alternativmedicinare samlats i en gemensam organisation någon annanstans i världen. Det vet kanske du, Carina?
Här har ni en kraftkälla att tillsammans göra resultatinriktade studier som multicenterstudier för att föra era teser till evidensbaserad medicin.

Birgitta Lundin
fysioterapeut
spec medicinsk akupunktur