DELA

Sätt fokus på miljön

Vi lever i ett ö-samhälle i mitten av en Östersjö som lider. Vi lever i en värld där vi människor skadar miljön som på sikt kommer innebära att vi inte själva kan leva i den. Vi behöver ta krafttag för en förbättrad miljöpolitik.

Jag anser att samhället behöver fortsätta utbyggnaden av förnyelsebara energikällor såsom bl.a. vindkraft och solenergi samt lägga resurser på forskning och utveckling av nya metoder för förnyelsebar energi. Jag anser att Finland och Åland ska gå i bräschen för hållbar utveckling och vara en förebild för vår omgivning. Jag anser att vi behöver göra en energiväxling från kärnkraft och fossila bränslen till förnyelsebar grön energi.

Detta behöver göras i en sådan takt att samhället, i form av dess invånare och näringsliv, har möjlighet att acklimatisera sig till det. Jag tror också att mera forskning inom grön energi kan resultera i att nya näringsgrenar skapas, då vi kommer komma till en punkt där vi inte längre kan välja att fortsätta som vi gör idag.

Vi måste värna mera om vår miljö. Det vill jag göra i riksdagen. Din röst är viktig, glöm inte att rösta på söndag!

Kent Eriksson (Lib)

riksdagskandidat nr 8