DELA

Sätt fart på tunnelprojektet nu, ministern!

I dag klockan 13 samlas lagtinget. Sessionen inleds med frågestund. De senaste dagarna har skärgårdstrafiken återigen toppat nyhetsrapporteringen. Jag avser nyttja min taltur under frågetimmen till att ställa en fråga till infrastrukturministern kring hur arbetet framskrider i den parlamentariska kommittén som ska utreda förutsättningarna till en fast förbindelse till Föglö. Jag kan tyvärr i egenskap av medlem svara på den frågan alldeles själv. Nämligen, arbetet i gruppen framskrider inte alls.

Den parlamentariska kommittén tillsattes för en månad sedan men ännu har ingen kallelse skickats ut ens till ett första konstituerande möte. Inte ger det riktigt bra signaler om hur ärendet prioriteras. Positivt är ändå, utifrån uppgifter från tjänstemän i media, att man påbörjat söka externa tilläggsresurser till projektet.

Kanske dessa finns på närmare håll än vad vi vid första anblicken kan tro? Ungefär som i projektet gällande driften av färjor med vätgas, till vars hjälp landskapsregeringen nu anlitar ett utomstående aktiebolag. Då blir vibrationerna genast något bättre. Det pågår alltså något bakom kulisserna som vi som företräder oppositionen inte får information om.

Genom att kalla till parlamentariska möten ges alla tillträde till beredningen. Därför, sammankalla gruppen nu!

Det har förflutit över ett år sedan det nya lagtinget tillträdde och regeringen har klart och tydligt skrivit in i sitt handlingsprogram att man avser bygga en tunnel till Föglö. Tunneln var ju den största infrastrukturella revitaliseringsåtgärden som Obundna och Centern drev i valrörelsen. Många trodde att avsikten var seriös och att man verkligen menade allvar. Än så länge har dock inget konkret hänt.

All fördröjning kan inte skyllas på pandemin. I mitt tycke måste man skapa förutsättningar till att arbeta parallellt med olika högprioriterade frågor. Sätt fart på projektet nu, ministern! Det som behövs allra mest just nu är något positivt som inger hopp och framtidstro på Åland.

Den fasta förbindelsen är en vitamininjektion i mörkret utan dess like.

RAINER JUSLIN (LIB)