DELA

Sätt barnen i fokus

Några tankar efter att jag fått nöjet att vara till Almedalen, där jag deltog i 14 seminarier, av vilka flertalet handlade om människors psykiska mående och resurser till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag är imponerad av utbudet seminarier som finns på Almedalsveckan. Det är inget nytt att det lönar sig att satsa på förebyggande åtgärder. Men efter att ha fått en inspirationskick av seminarierna så inser jag ännu mer varför vi skall satsa på tidiga insatser. Att ge rätt hjälp och stöd tillräckligt tidigt.

Under en längre tid så har jag pratat om behovet av specialpedagoger på Åland, nu blir jag mer och mer övertygad om att vi på Åland bör se denna arbetsgrupp som en resurs även här. Med att ge stödet i rätt tid så blir barnens förutsättningar helt annorlunda. I ett av seminarierna som handlade om elevers motivation för skolarbetet, så konstaterade man att man bör hjälpa barnen med att se möjligheterna istället för den hopplöshet och rädsla många upplever nu.

Under onsdagen var jag på ett seminarium av Sveriges Psykologförbund om elevers möjlighet att klara av sin utbildning. Det viktiga som lyftes upp där är elevvården och dess funktion och uppdrag. Och nu hoppas jag att när man reviderar skollagen verkligen lägger fokus på elevvården och deras resurser.

Även barnen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras möjligheter till att slutföra sin utbildning för en framtida yrkeskarriär bör förbättras.

Vi bör sätta barnen och deras framtid mer i fokus, vilka resurser klarar vi då av att ge? Ser vi på elevvården idag så är det mer åtgärdande än förebyggande, hur kan vi förändra elevvården till att jobba mer förebyggande för eleverna och deras hälsofrämjande. Som en i ett seminarium jag var på sa ” det kan upplevas dyrt att förebygga men det är dyrare att låta bli”

Göte Winé (S)