DELA

Sätt Åland på tallriken

Ett av de strategiska utvecklingsmål som ligger till grund för landskapets budget 2019 är: Hållbara och medvetna konsumtions och produktionsmönster.

Nu har vi budgettider som bland annat berör kommunernas och andra offentliga köks ramar för det kommande året. Det är nu viktigare än någonsin att man aktivt i de offentliga köken använder åländska råvaror och då måste politikerna i budgeteringen möjliggöra detta genom att aktivt ta beslut om att köpa närproducerat och se till att det finns tillräckliga anslag för det.

De närproducerade livsmedlen är ofta lite dyrare på grund av vår småskalighet och dyra insatsvaror både i primärledet och i förädlingen.

Det åländska jordbruket har haft ett mycket tufft år med mycket lite nederbörd och tidvis mycket varmt väder. Redan före detta år var ekonomin pressad på många gårdar bland annat beroende på att det importeras mycket från länder med helt andra bestämmelser.

Bland annat på grund av brist på foder finns det nu ett stort överutbud av lokalproducerat kött

Naturvårdsverket i Sverige har i sin ”PRINCE-rapport” där man mäter miljöpåverkan av den svenska konsumtionen konstaterat att man kan minska sitt klimatfotavtryck genom att välja svenska livsmedel i stället för importerade.

Eftersom vi rätt långt har lika stränga djurskyddslagar och restriktiva bestämmelser gällande antibiotikaanvändning som i Sverige så kan man dra slutsatsen att lokal konsumtion minskar klimatpåverkan jämfört med import.

Det är även angeläget att även både enskilda konsumenter och restauranger konsumerar närproducerat.

Köp åländska produkter och Sätt Åland på tallriken!

HENRY LINDSTRÖM
VD ÅLANDS PRODUCENTFÖRBUND