DELA

Satsningar på Östersjön

Vi båt- och friluftsmänniskor är oroade över vår miljö och de förändringar vi noterar från år till år. Vattnet blir grumligare av alger och annan växtlighet. Stora algmattor flyter in mot stränderna från det öppna havet. Olika åtgärder har naturligtvis vidtagits men de räcker inte. Allt hänger ihop.

En satsning på kollektivtrafiken behövs nu, miljövänliga bussar, eventuellt eldrivna, i linjetrafik längs med våra huvudvägar skulle minska på privatbilismen på sikt. Parkeringsplatser skulle byggas längs vägar som trafikeras av bussarna. Successivt skulle linjetrafiken byggas ut till byarna för att så många som möjligt skulle nå bussen på nära håll. Detta förutsätter långsiktiga satsningar.

För det är barnen som nu är vana med bussåkande som skall bli de framtida brukarna. Detta kräver en hel del skattemedel. Vad är alternativet? Vi behöver bestämma oss vilka åtgärder som skall vidtas.

Pertti Artell (OB)

Lagtingskandidat